Deutsche Bank организира нов пазар на финансови деривати

  Германската инвестиционна компания Deutsche Bank (DB) организира нов пазар на деривати, позволяващ хеджирането срещу природни бедствия в САЩ. Стандартизираните договори предвиждат изплащането на $5 млн., ако общият размер на щетите, вследствие на земетресение достигне $10 млрд., а в случай на урагани до $20 млрд. Размерът на щетите ще се определя от независима експертна група. Според съобщението на Deutsche Bank, новите деривати представляват алтернативна стратегия за хеджиране на рискове, към която се очаква огромен интерес да проявят застрахователните компании, както и инвестиционната общност като цяло. Представителят на компанията Тед Майер посочи, че идеята не е нова, но едва сега дружеството е успяло да реши задачата със създаването на прозрачен и ликвиден пазар. Той е съобщил още, че Deutsche Bank води преговори с други инвестиционни компании, които да станат дилъри по подобни договори.
Тези финансови деривати напомнят кредитните суопи. Купувачът на деривата плаща на продавача премия в замяна на възможността да получи фиксирана сума, ако евентуалните щети от земетресение или ураган надхвърлят стойността, посочена в договора.


 Източник: Insurance.bg
{START_COUNTER}