ETFS

ETFs (Борсово търгувани фондове)

Ние не предлагаме взаимни фондове, като вместо това предлагаме търговия на ETFs (Борсово търгувани фондове)

ETFs (Борсово търгуваните фондове) са индексни или доверителни фондове, които се предлагат за търговия на дадена борса. ETFs са структурирани като Взаимни Фондове, но се търгуват като акции. ETFs позволява на инвеститорите да купуват или продават цял портфейл от акции като единична ценна книга. Предимствата на ETFs пред Взаимните фондове са следните:

Свойства

ETFs

Взаимни Фондове

Диверсификация

x

x

Постоянно котиране

x

 

Възможност за къси продажби

x

 

Възможност за покупки на маржин

x

 

Възможност за лимитирани поръчки и стоп поръчки

x

 

По-ниски съотношения за разходи

x

За някои

Данъчно ефективни

x

За някои


ETFs са валидни за ценни книжа и книжа с фиксиран доход. Има голям брой от различни ETFs на пазара включително фондове от отворен тип, Diamonds (ценни книги, които отговарят точно на движението на индекса Dow Jones), HOLDRs (специални доверителни разписки, удостоверяващи собствеността на дадено лице върху група от акции), SPDRs (Депозитарни разписки на Индекса Standard & Poor’s 500), Qubes (фонд, съставляващ акциите в NASDAQ 100 ) и streetTRACKS (фондове, които съдържат акции от някой определен индекс, като Dow Jones Total Market Index Series (US Large-Cap Value, US Large-Cap Growth, US Small-Cap Value, US Small-Cap Growth), Morgan Stanley Internet Index, Fortune 500 или Fortune e50 Index.

Инвеститорите може да търгуват ETFs при всякакъв размер на лотовете, освен при HOLDRs, които се търгуват в лотове от по 100 акции. HOLDRs не са като другите фондове, тъй като всеки собственик може да обмени 100 акции на един HOLDR за дадените акции по всяко време. Всички други ETFs могат да бъдат създавани и откупувани само от институционални инвеститори.

източник:http://www.stsfinance.bg/index.php?p=opt-futur,16

{START_COUNTER}