NASDAQ - пионерът на електронната търговия

NASDAQ - пионерът на електронната търговия

 

От скромния си дебют през 1971г., като автоматична система за котиране на акции на Националната асоциация на дилърите на ценни книжа (National Association of Securities Dealers - NASD) за извън борсова търговия, NASDAQ дължи много от своето развитие на регулаторни промени, както и на конгреса на САЩ, който поддържа правото за търговия извън организираните борси.

 

Законодателите и органите за регулиране поискаха обаче прозрачност и безпроблемен достъп до неорганизирания пазар на гише, което доведе през последните три десетилетия до пускането на няколко различни платформи за търговия на NASDAQ: Small Order Execution System или SOES, SuperSOES, SelectNet и SuperMontage.

 

Днес, платформата за търговия на NASDAQ, на която се търгуват акции листвани на NASDAQ и NYSE е т.нар. Market Center. Освен това, платформата е и център за търговия на борсово търгувани фондове, като QQQQ, който следва индекса Nasdaq-100, както и други фондове търгувани на AMEX.

 

Отвореният модел на NASDAQ Market Center предлага:

- Напълно интегрирано представяне на поръчките, както и изпълнение на поръчката и изпращане на репорт за сключената сделка.

- Възможност за пазарните участници за изпращане на неограничен брой поръчки на различни ценови нива.

- Автоматична система за осведомяване при сключени сделки.

- С въвеждането на Brut ECN през септември 2004, NASDAQ добави и възможност за smart насочване.

- Разнообразие от видове поръчки, като свързани поръчки или поръчки „изпълни или върни”.

- Разнообразие от типове клиенти.

- „Opening Cross” и „Closing Cross” или електронен аукцион, който изпълнява поръчките за всички акции по определена цена.

- Разнообразни възможности за връзка, в това число FIX, частни мрежи, CTICI или NASDAQ WorkStation II.

 

Важно събитие в историята на NASDAQ е приемането през 1996 година на правилата за изпълнението на поръчките от страна на Комисията по борси и ценни книжа в САЩ, които стимулират развитието на електронните системи за комуникация (ECNs). За да отвърне на удара на своите технологично осигурени, по-слабо регулирани конкуренти, наскоро NASDAQ въведе някои характеристики на ECN и намали таксите си.

източник:http://www.finance.sts.bg/index.php?p=exchanges,2
{START_COUNTER}